eco-positief

leven alsof het er toe doet

Als ras-idealisten werken we vanuit het idee dat alles wat we doen, in de korte tijd dat we op deze aarde te gast zijn, er toe doet. Het klinkt wellicht groots maar ieder kind zal het met ons eens zijn, laten we de dingen mooier maken dan we ze aangetroffen hebben.

 
We werken als nieuwsgierige verbeteraars nooit één dimensionaal maar altijd vanuit een brede visie. Het stimuleren van een energietransitie, recycling en goede materialen zijn ingrediënten maar dat maakt nog geen goede soep. Te veel van één ingrediënt kan er voor zorgen dat het gerecht uit balans raakt.

Wij stellen bewust handelen, het sociale element en gezondheid centraal in ons werk omdat dit ons in staat stelt om in direct contact met gepassioneerde opdrachtgevers te werken aan duurzame, ecologische en sociale projecten, ruimten voor een nieuwe mindset voor de 21e eeuw.

Wil je ook eco-positief leven?
laat je inspireren en creëer ruimte voor een nieuwe mindset

 

gezond

aandacht voor het binnenmilieu

Voor ons is duurzaam bouwen gelijk aan het maken van gezonde gebouwen. Want wat werkelijk goed is voor de gebruiker, is ook goed voor de ecologie waarvan we afhankelijk zijn.

Omdat we maar liefst 85% van ons leven doorbrengen in gebouwen hebben deze een enorme impact op onze gezondheid, gedrag en geestelijke gesteldheid.

In onze projecten creëren we tochtvrije, natuurlijke ventilatie en passen we natuurlijke materialen in damp-open constructies toe. Zo kunnen vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen in gebouwen worden voorkomen. We hebben ook aandacht voor ‘bouwchemie’, we beperken het gebruik van schadelijke stoffen en kiezen waar mogelijk voor gezonde alternatieven zoals ‘gif-vrije PUR’ – dat bestaat wel maar wordt in NL nog maar nauwelijks gebruikt.

Als coöperatie zijn wij aangesloten bij ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality) en zijn daar ook actief lid. Hiermee delen we onze kennis op het gebied van het binnenmilieu met andere experts en blijven we  onze kennis en inzicht verbreden. Dit is van belang omdat het vaak èrg lang duurt, soms wel meer dan tien jaar, voordat actuele wetenschappelijke kennis terecht komt in regelgeving voor de bouw.

Om oplossingen te verifiëren en nader te onderzoeken, hebben we geregeld de luchtkwaliteit en de afgifte van giftige stoffen in onze gebouwen gemeten als ze eenmaal in gebruik zijn.

De door ons gecreerde gebouwen en omgevingen
ademen en leven!

 

circulair

kringloop van grondstoffen

Wanneer er over ‘duurzaam bouwen’ gesproken wordt ligt de focus nog vaak op ‘de energie transitie’, wat in feite relatief eenvoudig op te lossen is, dit terwijl er momenteel nog maar zeer beperkt gekeken wordt naar andere aspecten zoals het milieu, watergebruik en het gebruik van grondstoffen.

Het denken in kringlopen, of zogenaamde ’circulaire’ principes, is van belang om de wereld om ons heen niet langer uit te putten. Er zijn ‘technische’ kringlopen, welke in de regel energie intensief zijn of nog niet ‘rond’ – en er zijn ‘natuurlijke’ kringlopen die energie arm zijn en er vaak al waren voordat de mens er was.

Wij proberen over het algemeen met name natuurlijke kringlopen (en materialen) te stimuleren en integreren waar dat kán en technische kringlopen toe te passen waar het móet. We geloven niet in enkelvoudige benaderingen maar wel in een frisse kritische blik met liefde voor mens en milieu.

slim|circulair
van be.zit naar be.staan

 

biobased

oorsprong van materialen

Natuurlijk materialen zijn doorgaans gezonder voor de mens, wij maken daarom binnen onze ontwerpen zo veel mogelijk gebruik van materialen uit ‘natuurlijke’ kringlopen. Denk bijvoorbeeld aan hout uit duurzaam beheerde Europese bossen, natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas, hennep, stro en houtvezel, afwerkingen van leem- en schelpenstuc. 

Laat de aarde beter achter dan je hem aangetroffen hebt

natuur inclusief

bouwen met oog voor de natuur

Natuur-inclusief bouwen draagt bij aan de bevordering van de lokale biodiversiteit: ruimte voor planten en dieren.

Op deze manier voegen we door te bouwen niet alleen ruimte voor mensen toe maar ook kwaliteit voor de leefomgeving, we beperken de opwarming in stedelijke gebieden, helpen uitdroging van de grond te voorkomen en bieden tegenwicht aan luchtvervuiling.

Wij ontwerpen in eerste instantie met oog voor het behoud en ontwikkeling van bestaande biodiversiteit en voegen waar mogelijk biotopen toe. Met relatief eenvoudige voorzieningen kan al veel bereikt worden, onze voorkeur heeft het om dit integraal te bekijken (zodat ook op wijknivo aansluiting gezocht kan worden).

We integreren bijvoorbeeld inbouwkasten / broedpannen voor broedende vogels of voor vleermuizen en hebben ook aandacht voor de omgeving waar deze dieren van zullen moeten leven. Onze ontwerpen bevatten bijvoorbeeld vaak groene daken en/of groene gevels maar ook de kavel zelf is onderdeel van het plan. We houden in onze ontwerpen ook rekening met een natuurlijke manier van lokale waterinfiltratie en mogelijkheden voor het hergebruik van water – zodat er minder drinkwater verspilt hoeft te worden.

Leven in samenhang met je omgeving,
de natuur, de bloemen en de beestjes..

energie positief

van EPC nul tot volledig zelfvoorzienend

Binnen onze ontwerpen proberen we door verschillende ontwerpmiddelen de energievraag zoveel mogelijk te beperken, zoals door: compact te bouwen, goed te isoleren en de juiste oriëntatie op de zon.

Wij gaan bij het ontwerp bij voorkeur uit van een low-tech energie concept met duurzame energiebronnen, waarbij de basis goed , begrijpbaar en gebruiksvriendelijk moet zijn.

De installatie is er voor de bewoner en niet andersom.

Een groot deel van de woningen die wij ontwerpen zijn per saldo energieleverend en ontwerpen we ook volledig zelfvoorzienende woningen (zgn autarke woningen), die geen aansluiting meer hebben op gas, water, riolering of elektra.


Het beperken van de energievraag zien wij als belangrijkste element en daarna is het van belang om het beetje energie wat je nog nodig hebt uit duurzame bronnen te halen.

Of je dit voorziet door deel te nemen in een eigen windmolen, ‘gewoon’ met groene stroom of liever op je eigen plek – het kan allemaal. Wat van belang is: we een ‘energie positief’ resultaat!

 

Sociaal wonen en leven | samen maak je het

collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

sociaal duurzame woonomgevingen

We hebben heel veel ervaring met duurzame CPO projecten en hebben écht gepionierd op deze beide gebieden. Het samen aan een droom bouwen en ‘duurzaamheid’ is wat ons betreft een vanzelfsprekend huwelijk.

We hebben ervaren dat iedere groep en ieder project steeds weer anders zijn, het leveren van niet alleen gebouw-ontwerpen maar ook een maatwerkproces is daardoor voor ons een heel vanzelfsprekend gegeven geworden.

Tegelijkertijd bieden we onze opdrachtgevers heldere structuren, we delen ervaringen, genereren (samen) creatieve ideeën en oplossingsrichtingen, kennen ‘de weg’ en bieden ondersteuning op allerlei vlakken..

omdat het zeker niet eenvoudig is soms om door de bomen het bos nog te zien of je te laten meesleuren door allerlei ‘green washing’.

In onze CPO projecten ontwikkelen we samen met toekomstige bewoners een kwalitatieve duurzame woonomgeving waarin ruimte is voor zowel gezamenlijke als individuele wensen.

Door middel van gezamenlijke workshops en individuele sessies ontwikkelen we samen met de groep een plan, dit gaat altijd in dialoog tussen ambities en mogelijkheden. Dit resulteert altijd in een woonproject van hoge kwaliteit, waarin bijzondere woonwensen tot werkelijke uitvoering hebben kunnen komen.

error: please: contact us to use our content