filosofie

duurzaam en gezond

We gebruiken de middelen die onze aarde ons te bieden heeft alsof er twee aardes zijn, in plaats van één.

De opgave waar we als mensheid voor staan als onszelf een toekomst op deze aardbol willen gunnen is werkelijk enorm. Feitelijk leven we pas duurzaam en in harmonie met onze planeet als we de draagkracht van de aarde en haar ecosysteem respecteren.

Ontwerperscollectief ARCHI³O is opgericht door een team wat al meer dan 35 jaar strijd voor een gezond evenwicht in de manier waarop wij leven en wonen. Met ARCHI³O bunden wij onze krachten om met onze werkwijze, ontwerpen en gebouwen in brede zin een bijdrage te leveren voor sociale rechtvaardigheid, een gezonde omgeving, vitale ecologie en een duurzame economie.

Ecologisch:
We leggen zeer nadrukkelijk het accent op een mens- en milieugerichte benadering. De gezondheid van de mens en de planeet zijn basiswaarden. “Bio-ecologisch bouwen” is geen modetrend of marketingstrategie, maar een doorleefd cultureel concept wat wij ook persoonlijk onderstrepen.

 

Economisch:
We gaat uit van collectieve waarden, als wij elkaar en de aarde respecteren is er genoeg voor iedereen. Het bevorderen van schaarste en individuele verrijking zijn waarden van het oude economische systeem waardoor we nu ontsporen.Wij zijn steeds op zoek naar duurzame, ecologische maar betaalbare oplossingen.

 

Sociaal:
We voeren sociale ontwerpprocessen en streven naar duurzame woonvormen met een evenwicht tussen het gemeenschappelijke en het individuele. In omgang met anderen zijn waardering, respect en eerlijkheid belangrijke basiswaarden. Wij zetten in om duurzaam leven, wonen en bouwen toegankelijk te maken voor iedereen.

Vanuit deze holistische aanpak creëren we als architecten en ingenieurs een gebouwde wereld die gezond is voor de mens en de planeet, die respect, ruimte en kansen biedt voor iederéén en die een meerwaarde schept voor mens, dier en milieu. Onze gebouwen en omgevingen ademen, ze inspireren en doen leven!

Wij verzorgen gastcolleges en lezingen
laat je inspireren!

 

ontwerperscollectief

platform voor duurzame en gezonde architectuur

ARCHI3O is een ontwerperscollectief en in 2014 als coöperatie opgericht door architecten Vincent Valentijn, Renz Pijnenborgh en Kim Verhoeven.

Binnen ons collectief ligt de nadruk op de vormgeving én realisatie van bio-ecologische architectuur.

We combineren vakmanschap, een enorme dosis kennis over gezond en duurzaam bouwen, innovatiekracht, bekroond ontwerptalent, een frisse beeldende kwaliteit en onze gezamenlijke geestdrift om toekomstbestendige architectuur voor mensen te maken.
We benaderen onze opgaves integraal, zodat stedenbouw, landschap, gebouwtechniek, details en interieur naadloos op elkaar aansluiten.

Gedurende het gehele ontwikkeltraject bewaken wij de uitwerking en integratie van de opgave, kosten, planning, techniek en vormgeving. Wij werken samen met partner adviseurs op het gebied van bouwkosten management, constructieve engineering, bouwfysica, landschap en waterhuishouding.

We werken nadrukkelijk nauw samen met onze opdrachtgevers en gebruikers, en begeleiden projecten bij voorkeur tot en met oplevering. Of het nu gaat om nieuwbouw, transformatie of renovatie, maatwerk is hierbij het kernwoord.

Wij kijken voorbij gangbare grenzen om tot innovatieve en integrale oplossingen te komen. Het ontwerp- en bouwproces is een bewustwordingsproces waarbij creativiteit bij alle partijen aangewakkerd wordt, op deze manier komen vernieuwende en breed gedragen plannen tot stand.

Wil je je als professional aansluiten bij het Archi3o ontwerperscollectief ?
Via onderstaande link nodigen we je graag uit voor een eerste kennismaking. 

team

de oprichters van de coöperatie

 Vincent Valentijn is ingenieur en studeerde in 2007 af als architect aan de TU Eindhoven. Hij heeft naast zijn opleiding architectuur ook ethiek en sociale- en cognitieve psychologie gestudeerd. Dit vanuit zijn idee dat architectuur in basis altijd tot stand moet komen uit maatschappelijke betrokkenheid. De menselijke beleving en sociale context zijn elementen die in geen enkel ontwerp mogen ontbreken.

Van 2005 tot 2014 was hij werkzaam als architect bij RAU architecten in Amsterdam, zeer bekend om hun prestaties, innovaties en voortrekkersrol op het gebied van duurzame architectuur. 

Een goed ontwerp komt volgens hem tot stand door de vraag van de opdrachtgever zorvuldig te interpreteren. De architect moet niet alleen de gewenste kwaliteiten helder krijgen en vormgeven maar vanuit zijn expertise ook in harmonie handelen en (onverwachte) potenties toevoegen. 

 

 

Renz Pijnenborgh is een pionier op het gebied van bio ecologisch bouwen in Nederland. In 1982 richtte hij zijn bureau Archiservice op, met als belangrijkste doel; milieubewust en gezond ontwerpen en bouwen. Een belangrijke leidraad in zijn werk is het ontwerpen van een gezond binnenmilieu, daarvoor ontving hij in 2008  de oeuvreprijs ‘Gezond Binnen’.

In 1985 ontwierp hij bovendien het allereerste ecologische cpo project in Nederland, een volledig zelfbouwproject in hout en met de voor zijn werk inmiddels kenmerkende grasdaken. Hij heeft in zijn carrière al vele baanbrekende ecologische projecten uitgevoerd die inmiddels als voorbeeld gelden. 

Met ‘de Brabantwoning’ als zuinigste sociale huurwoning van Nederland (nul-op-de-meter) liet hij bovendien al in 2012  zien dat gezond wonen ook betaalbaar en toegankelijk te maken is.

 

 

Kim Verhoeven woonde en werkte na haar studie tot bouwkundig ingenieur twee jaar in Afrika. Later, in 2012 studeerde ze cum laude af als architect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, ontving een eervolle vermelding bij de Archiprix, werd voorgedragen voor de Prix de Rome en richtte met steun van het Architectuur Fonds haar eigen ontwerpstudio op onder de naam Studio Pekka.

Haar werk wordt doorgaans gekenmerkt door haar werkwijze. Met een enorme betrokkenheid tot de opdracht en de intenties van de opdrachtgever, weet ze vanuit de aanwezige context tot verfijnde ontwerpen te komen waarin zowel de beleving als de functionaliteit voorop staan.

Ze is gedreven in het denken vanuit mogelijkheden welke ze vanuit haar vastberadenheid weet om te zetten in concrete duurzame plannen zonder de opgave uit het oog te verliezen.

leden van de coöperatie

Chris Posma, duizendpoot en ecologische innovator met ervaring.

Hij is een breed georiënteerde adviseur/engineer op het gebied van project- en bouwkosten, (ecologische) energieconcepten en gebouwinstallaties, constructies en locatie ontwikkeling. Een pionier die gewerkt heeft aan veel innovatieve projecten in Nederland maar ook Afrika

Naast zijn adviseursrol houdt hij zich bezig met project begeleiding en is als consultant gespecialiseerd in kwaliteits- en financieel management, hoe doet dit voor bedrijven, organisaties, CPO’s en particulieren.

Edward Erasmus, honderd procent ecologisch ontwerper met brede oriëntatie.

Hij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van ecologische architectuur voor bedrijven en particulieren. Gezondheid, een brede benadering van ‘ecologie’ en duurzaamheid staan daarbij altijd centraal. Het natuurlijke aspect is terug te vinden in al zijn ontwerpen.

Hij werkt graag en veel samen met echte vakmensen die materialen ‘verstaan’, zo wordt elk ontwerp uniek qua vorm en uitstraling. In zijn optiek moet architectuur ‘dynamisch’ zijn en voldoen aan ten minste drie aspecten: gebouwen zijn circulair, integraal duurzaam en energie-neutraal.

Wij ontwerpen samen met mensen gebouwen en omgevingen
die ademenen en leven!

 

netwerk

samenwerkingspartners, opdrachtgevers en links

Academie van bouwkunst Amsterdam
Advies Bureau Haver Droeze
AGO installatietechniek

Agrodome, kenniscentrum voor biobased en circulair bouwen
ArchDaily
Archiservice
De bouwadvieseur, Michiel Shim van der Loeff 
Bouwbedrijf van de Ven
Bouwbedrijf Lithos

Bouwbedrijf van Bekkum
Building Community
Brabant Wonen
Cartouche (atelier architecture x urbanism)
Constructie bureau Keetels
Checklist Groen Bouwen
CPO vereniging Bewust Wonen Werken Boschveld
CPO vereniging Soesterhof
CPO vereniging De Woongaard

De Nieuwe Klasse Groepsaccomodaties
De twaalf ambachten
Eco-logisch (eco bouwen en wonen)
Eco+bouw
Ekogras
Fairf
Florence Caillier
Gebruikte bouwmaterialen
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Groene bouwmaterialen
Group4wellness
Hegeman vastgoed en bouwmanagement
Houtverwerkingsindustrie Fransen
Hyco Verhagen 
Inhabitat
ISIAQ International Society of Indoor Air Quality and Climate
Jansen & Vis aannemers
Jet van der Graaf, duurzame interieur concepten

Kalkhennep Nederland
Kennisbank biobased bouwen
Lowtech magazine
Natuurlijk kleurrijk

NIBE
PH bouwadvies
Pieters bouwtechniek
Peppelhout
Presiez.nl 
Provincie Noord Brabant
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Schunck, kunst, cultuur educatie
Syneff consultancy (coöperatie lid)
Sjak Doms

Studio Pekka
Technisch advies bureau Crone
VIBA-expo
Wetlandtec

Wovesto

error: please: contact us to use our content