Wanneer het over duurzaam bouwen gaat ligt de focus vaak op het energieprobleem, terwijl nauwelijks gekeken wordt naar het gebruik van grondstoffen. Onze ontwerpen zijn biobased en worden gebouwd met bouwmaterialen die van ‘natuurlijke’ oorsprong zijn.

Onze grondstoffen raken deels op, en dus zoeken we naar grondstoffen die oneindig aanwezig zijn, (nagroeibare grondstoffen). Als we niet meer verbruiken dan er groeit, zullen we nooit met uitputting geconfronteerd worden.

De gedachte van de circulaire economie is ook gebaseerd op het principe dat we nooit met uitputting geconfronteerd worden, omdat het materiaal oneindig her te gebruiken is. Hergroeibare grondstoffen kunnen na gebruik gewoon weer de natuur in. 

Met biobased bouwen belasten we het milieu minder en maken we gezonde gebouwen voor de gebruiker. 

 

error: please: contact us to use our content