Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ruim één derde van de wereldwijde CO2 uitstoot. Om dit terug te brengen zullen we radicaal duurzamer moeten gaan bouwen. Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Met duurzaam bouwen worden grondstoffen bespaart, daarbij zijn de gebouwen energiezuiniger en vaak gezonder voor bewoners en gebruikers.

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

gebruik van  hernieuwbare en bio based materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers; een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden; duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik); verantwoord watergebruik; voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken.

error: please: contact us to use our content