Wij ontwerpen energiezuinige gebouwen zoveel mogelijk door middel van simpele maatregelen, zoals: compact bouwen, goed isoleren en juiste oriëntatie, daarmee wordt de energievraag beperkt. Wij gaan bij het ontwerp bij voorkeur uit van een low-tech energie concept met duurzame energiebronnen, waarbij de basis goed en begrijpbaar moet zijn voor de gebruiker.

Wij geven ook  voorlichting aan de gebruiker over het gebruiksgebonden verbruik zoals energie door apparatuur in relatie tot het toegepaste energiesysteem.

Een groot deel van de woningen die wij ontwerpen zijn energieleverend. Daarnaast ontwerpen we ook volledig zelfvoorzienende woningen, die geen aansluiting meer hebben op gas, water, riolering of elektra. 

error: please: contact us to use our content