Samenlevingen zijn constant in verandering wat een steeds complexere sociale omgeving geeft. We gaan hier als maatschappij op verschillende manieren mee om. Wij geloven dat we als mens in een complexe sociale omgeving werken en leven. Zo kunnen er verschillende interacties tussen mensen voorkomen: er is verbondenheid, wederkerigheid, respect, maar ook isolement, onderdrukking en conflict. Deze processen vinden altijd plaats in een fysiek-ruimtelijke, bestuurlijke en economische context. 

We stellen hoge eisen op het vlak van proces en communicatie,  we geloven in de verbinding met de gebruiker van onze ontwerpen, en we betrekken ze daarom graag bij een planontwikkeling. De eindgebruiker geeft richting aan onze ontwerpen. 

error: please: contact us to use our content