eerste sociaal ecologische CPO woningen in Nederland

MW2 Hooipolder

KlantCollectief Particulier Opdrachtgeverschap
ServiceStedenbouwkundig ontwerp, Ontwerp + technische uitwerking
Fase opgeleverd in 1987
LocatieDen Bosch, NL
TeamRenz Pijnenborgh

Duurzaam bouwen wordt in onze tijd steeds vanzelfsprekender. In de jaren tachtig, toen de term ‘duurzaam bouwen’ nog niet eens was uitgevonden, was mens- en milieuvriendelijk bouwen iets voor pioniers.

Woon-werkerf De Hooipolder in de wijk De Maaspoort in Den Bosch werd in 1987 opgeleverd. De zestien vrijstaande, duurzaam gebouwde koopwoningen met zes ateliers en een werkruimte zijn door de bewoners zelf ontwikkelt en voor een groot deel gebouwd.

MW2 (Mens en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) is een experimentele woonvorm, gebouwd volgend bio-ecologische principes. Dit betekent dat er naast ecologische beginselen ook rekening wordt gehouden met de gevolgen van bouwen voor de mens, zoals de plaats van bouwen, het vrijkomen van chemische stoffen en het gebruiken van veilige verwerkingsmethoden.

Tegenwoordig zouden ze dit een ecologisch cpo noemen, alle woningen zijn volledig in houtbouw én natuurinclusief.

Met behulp van Finnlogs bouwden de bewoners hun eigen ecologische houtbouw wijkje. Alle woningen zijn voorzien van weelderige grasdaken, dit was het allereerste project in Nederland waar grasdaken werden toegepast – en dat was groot nieuws. De grasdaken benadrukken de overgang van stad naar buitengebied maar zijn vooral een biotoop voor insecten en vogels.

error: please: contact us to use our content