Brabantwoning, zuinigste woning van Nederland!

Brabantwoningen: laagste EPC van Nederland!

Na al eerder tot het meest duurzame project uitgeroepen te zijn, hebben de “Brabantwoningen” ook de laagste energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van Nederland, namelijk -0,29. Dit extreme getal kwam eind november jl. naar voren uit praktijkonderzoek van Agentschap NL (inmiddels overgegaan in RVO)

 

 

 

 

Het project Brabantwoningen uit Sint Oedenrode bestaat uit 27 energieneutrale sociale huurwoningen. De woningen zijn in opdracht van woningcorporatie Wovesto op een betaalbare, gezonde en energie-neutrale manier gerealiseerd. Het ontwerp is deels gebaseerd op het Passiefhuis-principe: door een luchtdichte, hoge isolatie van de woningschil is er heel weinig energie nodig voor verwarming en koeling. Daarnaast zijn de woningen uitgevoerd met een zonneboilersysteem, een warmtepomp en natuurlijke toevoer van de verse ventilatielucht.
 
‘Doordat geen warmteterugwinning op de ventilatielucht wordt toegepast, is er dus altijd afvoerlucht van 20° beschikbaar. Een kleine warmtepomp koelt deze lucht af voordat ze naar buiten gaat en gebruikt de verkregen warmte voor verwarming van het cv- en tapwater’, aldus Hans Crone. ‘Het bouwbesluit schrijft als eis 0,60 voor. Hier hebben we deze eis overtroffen, en niet zo’n klein beetje ook!’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: please: contact us to use our content