Vincent ‘aan het woord’ in Architectenpunt

Een profiel van ‘onze’ Vincent in vakblad ‘Architectenpunt’ – over ècht duurzaam bouwen, met beelden van het project Boschveld en speciaal voor themanummer ‘het bouwbesluit’ onze visie hierop:

‘De focus op gezondheid mis ik totaal in het Bouwbesluit. Dat terwijl dat er via arbo-wetgeving op de werkvloer wel vaak veel is geregeld. Ja, in het Bouwbesluit worden ventilatie en verwarming wel genoemd, maar deze normen zijn volgens de huidige inzichten volstrekt ondermaats. ( ) Het gedrag van gebruikers wordt er ook niet in meegenomen, er is een gat tussen theorie en praktijk. Het Bouwbesluit daagt niet uit om over kwaliteit na te denken. Het gaat over het absolute minimum.’

Naast dit interview zal er in het Architectenpunt jaarboek 2021 een interview verschijnen waar Vincent verteld over het belang van een breed perspectief op ‘isoleren’ waarbij vanuit onze visie niet alleen warmteverliezen een rol spelen maar ook de natuur en het binnenklimaat – over ‘natuurlijk isoleren’ op uitnodiging van fabrikant van kooltherm (resol) Kingspan.

Architectenpunt

Vakblad ‘Architectenpunt’ heeft Vincent gevraagd om een interview af te geven over hem als  architect (een profiel) – voor in hun themanummer over ‘het bouwbesluit’.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: please: contact us to use our content