Archi3o spreekt op RUW debat over het belang van sociaal samenwonen

Ouderen willen het anders.  Er is nauwelijks aandacht voor de ingewikkelde samenloop van omstandigheden van het leven als een oudere. En daar moet nu eens een integraal antwoord op komen.

Voor die boodschap staat “Wij Ouderen Willen”, het comité dat aandacht vraagt voor een totaalperspectief op hoe we de ouderen in ons land een plek geven in het dagelijkse reilen en zeilen van het bestaan. Volgens “Wij Ouderen Willen” komen ouderen door hun levensfase geleidelijk aan op een zijspoor. Dat hebben we als samenleving niet goed door. We zien dat pas in als we zélf ouder zijn. Pas dan worden we ons bewust van hoe beperkt de blik van de samenleving op ouderen is.

Ze willen het anders. En deze avond draait om hoe zij zien dat het anders kan, anders moet. Niet apart-gezet leven, maar mét iedereen.Op het gebied van leefbaar en menswaardig samenleven. Rondom keuzevrijeheid in hoe ze wonen. Op hoe ze hun ervaring, kennis en deskundigheid kunnen inzetten voor ons allen. Op het gebied van mogelijkheden elkaar te kunnen ontmoeten. En de kwaliteit van zorg die ze ontvangen.

Deze avond leggen ze uit hoe al deze invalshoeken met elkaar samenhangen. Ze geven een aanzet van hoe ze deze willen samenbrengen in één benadering. En ze hebben jou nodig om die nieuwe benadering te omarmen en er aan mee te bouwen.

PODIUMGASTEN

  • Het Comité “Wij Ouderen Willen” bestaat uit Nel Willekens, Hans van den Berg en Tosca Diters. Ze vragen op persoonlijke titel aandacht voor een integraal perspectief op het beleid voor ouderen.
  • Tinie Kardol, hoogleraar Active Ageing, Vrije Universiteit Brussel.
  • Vincent Valentijn namens Archi3o, ecologisch en sociaal bouwen. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: please: contact us to use our content